Vol.1

     Natürmort

     Buluntular

     İnisiyatif

     Paylaş

   

  

     Vol.1 İnci Furni'nin toplamış olduğu nesneler ve yaptığı desenlerden oluşan bir enstalasyon, üst üste dizilmiş manav sandıklarının heykele dönüştüğü bu enstalasyonda, natürmort, resmin iki boyutlu yüzeyinden kurtulup, mekana yayılıyor.

    Vol.1'in, sanat yapıtının paylaşım şartlarını tersyüz etmek adına bir de önerisi var. Sergide bulunan 3 desen, sergi bitiminde, dileyen 3 kişi tarafından sembolik bir bedel karşılığında iki ay süresince ödünç alınabilecek. Desenler, süre bitiminde yeni paylaşımlara açılacak. Kütüphaneden ilhamla tasarlanabilecek "sanat yapıtı paylaşım platformun" ilk adımını İnci kendi 3 desenini paylaşıma açarak atıyor. Kimsenin yapıtın sahibi olmadığı bu model, sanat yapıtının değeri ve aidiyetiyle ilgili bir tartışma açmayı hedefliyor.**Artothek'in konseptinden ilham alarak, sanat eserleri için ödünc kütüphane, Arthur Segal (1875-1945) tarafından sanat eserlerinin dağılıtımı ve sürkülasyonu için alternatif, öğretici ve demokratik bir model olarak geliştirilmiştir. Bugün bazı ülkelerde artothekleri bulabiliriz.


 Vol. 1

    Still life

    Found objects

    Off-space

    Share it


   

    Vol.1 is an installation by İnci Furni comprising of a series of found objects and drawings. In this installation where large grocery boxes are transformed into a series of unmonumental sculptures, the still life is expanded from the limits of the drawing surface up to the limits of the exhibition space.

    Vol.1 is also a proposal to subvert the conditions in which the work of art is shared. At the end of the exhibition period, people will be invited to borrow 3 drawings in the exhibition. These drawings can be borrowed again and again for a symbolic price. Initiated by İnci, this is the first step toward an "artwork sharing platform" that can be devised in the future with inspiration from the library model. Proposing that nobody becomes the owner of the artwork, this platform intends to open a discussion about the value and the belonging of art.*


*Inspired by the concept of the Artothek, a lending library for artworks, as it was developed by Arthur Segal (1875-1945) as an alternative, democratic and educative model for the distribution and circulation of artworks. Today we find Artotheks in several countries.  imajlar/photos: Ege Kanar